Komposition

Tisdag 20 jan kl 19.00

Kunniga medlemmar hjälper oss med bildkomposition
Vi efterlyser bilder 

från dig som kommer delta på mötet. 

5 bilder per medlem som 

medtages på USB-minne.