Klubbmöte Tisdag 3 mars kl 19.00

Program
 Klubbinformation.
 Tävlingsredovisning av månadstävling 1.
 Tävlingsinlämning månadstävling 2.
 Bildvisning av Mats Grimfot, ”bilder som sticker ut”.


..